Đua Tốp Thủy Kiếm Vào 19h30 thứ 7 ngày [5/10/2019]