Đua Tốp Thủy Kiếm II Vào 19h30 thứ 7 ngày [14/12/2019]